Akce se odkládají po dobu uzavření provozů MŠ na později.

 

Nabídka celoškolních aktivit je průběžně doplňována do kalendáře dle aktuálních možností a příležitostí v průběhu školního roku.


AEC v1.0.4

 


Podzim

 • Podzimní hrátky (projektové dny – využití ovoce a zeleniny pro tvořivou činnost s dětmi)
 • Sportovní projektový den
 • Dýňování (tvořivé odpoledne pro rodiče s dětmi)
 • Dýňová stezka (akce organizovaná Okrašlovacím spolkem města Prostějova)
 • Beseda s myslivcem
 • Projektový den ve spolupráci s OA Prostějov
 • Uspávání zahrady, hledání pokladu a lampionový průvod (pro rodiče s dětmi)
 • Projektový den zaměřený na polytechnickou výchovu

Zima

 • Rozsvícení vánočního stromu v Žešově
 • Zdobení vánočnícho stromu na náměstí T.G.M.
 • Vystoupení v Centru sociálních služeb
 • Čertování s čerty
 • Advent v MŠ ( seznamování se s tradicemi, vánoční nadílka, hry s novými hračkami)
 • Masopust (masopustní tradice, průvod a karneval)

Jaro

 • Odemykání zahrady kouzelným klíčem (na šk. zahradě projektové dny sázení a setí)
 • Tvořivé odpoledne pro rodiče s dětmi na školní zahradě
 • Zdobení velikonočního stromu na náměstí T.G.M.
 • Jarní pásmo tanečků, básní a písní v Centru sociálních služeb
 • Festival Mateřinka
 • Projektový hudební den
 • Čarodějnický rej dopoledne v MŠ
 • Den rodin (pro rodiče s dětmi)

Léto

 • Motýlí farma (péče o motýly)
 • Den dětí
 • Školní výlet
 • Zahradní slavnost (pasování předškoláků  na školáky, loučení se školním rokem)

Během školního roku se děti účastní doplňkových akcí:

 • divadelní představení v Městském divadle
 • divadelní představení v kině “ Metro“ (Agentura Jana Lazara)
 • hudební vystoupení Veroniky Vičarové v MŠ
 • návštěva Lidové hvězdárny
 • návštěva Muzea a galerie v Prostějově
 • návštěva dopravního hřiště
 • výukové programy v Ekocentru Iris apod.